Op het gebruik van deze website www.bitcoindebuut.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Geen financieel advies
Informatie op www.bitcoindebuut.nl is geen financieel advies. Informatie kan dan ook nooit worden gezien als financieel advies. U dient altijd zelf gedegen onderzoek te doen naar investeren in ‎Cryptocurrencies als Bitcoin. Investeer alleen met geld wat u kunt missen. Het investeren in cryptocurrencies brengt grote financiele risico’s met zich mee door de zeer volatiele koers waar Bitcoin en andere cryptocurrencies aan onderhevig zijn. De website toont enkel informatie of meningen van medewerkers van www.bitcoindebuut .nl of andere mensen binnen de cryptocurrencie wereld.

Gebruik van informatie
Bitcoindebuut.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Bitcoindebuut.nl niet in voor de volledigheid, juistheid, of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch of enig financieel advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bitcoindebuut.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie/artikelen of de website in zijn algeheel en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Bitcoindebuut.nl en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Bitcoindebuut.nl garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mail verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Bitcoindebuut.nl  te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Bitcoindebuut.nl heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Bitcoindebuut.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties, uitingen en afbeeldingen van Bitcoindebuut.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties, afbeeldingen en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Bitcoindebuut.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven