bitcoin politiek verkiezingen

Bitcoin, Politiek & Verkiezingen | Standpunten Partijen | Bitcoin Stemwijzer

Bitcoin, politiek en verkiezingen! De Bitcoin Stemwijzer voor de verkiezingen van 17 maart 2021 staat online. Net als bij de Pvorige verkiezingen, duikt Bitcoin Debuut ook dit jaar in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Zijn er partijen die in hun verkiezingsprogramma een standpunt hebben opgenomen ten aanzien van Bitcoin, Cryptocurrencies en de achterliggende Blockchain technologie? In dit artikel vind je de bitcoin standpunten van alle partijen in één overzicht, wel zo handig voordat jij je stem gaat uitbrengen!

Daarnaast publiceren we regelmatig updates wanneer Nederlandse Politici het hebben over Bitcoin en/of cryptocurrencies in de media of bijvoorbeeld in debatten in de tweede kamer.

In de Bitcoin Webshop van Nederland vind je unieke bitcoin Items & Gifts

Bitcoin, Verkiezingen & Politiek | De Bitcoin Stemwijzer   

We vallen direct met de deur in huis. Er is geen één politieke partij die in zijn verkiezingsprogramma iets heeft opgenomen ten aanzien van bitcoin, digitale valuta of blockchain technologie. Dus op basis hiervan kunnen we geen conclusies trekken. We lieten het er niet bij zitten en namen contact op met verschillende partijen. We vroegen ze onder andere of ze voor- of juist tegenstander zijn van digitale valuta, is een digitale euro uitgegeven door de ECB wenselijk en gaat blockchain technologie de manier waarop wij nu betalingen doen fundamenteel veranderen?

Ondanks het feit dat geen van de politieke partijen een passage over Bitcoin of Blockchain technologie heeft opgenomen in zijn verkiezingsprogramma is er het een en ander te vinden op de partij websites. Naar aanleiding van de door ons gestelde vragen blijkt dat de meeste politieke partijen wel over dit onderwerp hebben nagedacht. Wat zeggen de Nederlandse Politieke Partijen over Bitcoin en Blockchain? Je ontdekt het hier!


VVD | crypto-euro is een veilig alternatief 

X  Verkiezingsprogramma
V  Website
X  Partij Standpunt per mail

Geen digitale valuta of iets over blockchain technologie in het verkiezingsprogramma van de VVD. Echter is op de website van de VVD wel een duidelijk standpunt terug te vinden. De VVD zegt op zijn website over bitcoin en blockchain technologie het volgende:

Europa onderzoekt de ontwikkeling van een crypto-euro als veilige aanvulling op de fysieke euro en bestaande cryptomunten. Nieuwe technologieën, zoals blockchain, kunnen fundamenteel veranderen hoe mensen betalingen en transacties doen. Nu zijn er alleen speculatieve cryptomunten, zoals bitcoins. De VVD wil voorkomen dat gebruikers alleen met cryptomunten kunnen betalen als ze bereid zijn hoge risico’s te accepteren. Een crypto-euro uitgegeven door de Europese Centrale Bank kan een veilig alternatief zijn. Zo geeft Europa ruimte aan innovatie, maar op een veilige en stabiele manier.

Positief is dat de VVD in ieder geval inziet dat de blockchain technologie de manier waarop we nu betalingen/transacties doen fundamenteel zal veranderen. Aan de andere kant is de VVD een groot voorstander van een crypto-euro uitgegeven door de ECB als veilig alternatief op onze huidige fysieke euro. Je kunt jezelf afvragen waarom een crypto-euro in handen van de ECB een veilig alternatief zal zijn, gezien het feit dat de ECB er ook niet in geslaagd is de huidige fysieke euro veilig te houden.

VVD | Bitcoin

Bron: VVD 


FvD | Neen, geen digitale euro uitgegeven door de ECB!

X  Verkiezingsprogramma
X  Website
V  partijstandpunt per mail

UPDATE: 17 september 2021 – Thierry Baudet noemt Bitcoin in debat in de Tweede Kamer

Thierry Baudet noemt in een debat in de Tweede Kamer bitcoin en Satoshi precies op de dag dat in Boedapest het standbeeld van Satoshi Nakamoto onthuld werd.

De partijleider van Forum van Democratie heeft het over een staatsgreep en beledig aan het einde van de video zijn collega’s door te benoemen dat het IQ van de mensen in de tweede kamer niet hoog genoeg is om te begrijpen wat hij zegt.

Maar niets over Blockchain of Bitcoin op de website of in het verkiezingsprogramma. Wel zie ik headliners als ‘Nederland uit de euro’ en ‘we voeren weer een eigen munt’. Helaas wordt er niet gerefereerd naar een digitale munt. Voor ons voldoende reden om FvD te vragen naar hun standpunt ten aanzien van Bitcoin & Blockchain aan de hand van onderstaande vijf vragen:

Is FVD voor of tegen Bitcoin of andere digitale valuta?

FVD is een voorstander. De Euro en de Dollar hebben een bepaalde waarde gebaseerd op eigenlijk niks, de gouden standaard bestaat niet meer. Hoe de ECB nu te werk gaat met steeds meer geld bijdrukken creëert een enorme bubbel, die uiteindelijk gaat barsten. Bitcoin en andere cryptovaluta komen op een natuurlijke wijze aan hun waarde, in tijden van crises investeren steeds meer mensen in goud maar tegenwoordig ook in Bitcoins. Daarnaast is het open karakter, de transparantie van cryptovaluta zeer goed. Alle transacties kunnen te allen tijde door iedereen ingezien worden, de blockchain zorgt ervoor dat hier niet mee gesjoemeld kan worden. Ook is het mogelijk om transacties zo goed als volledig anoniem te doen.

Gaat Blockchain technologie de manier waarop wij betalingen/transacties doen in de toekomst fundamenteel veranderen?

Dat zien we nog niet zo snel gebeuren een Bitcoin-transactie kan soms uren duren, erg onhandig als je je boodschappen wil afrekenen. Er zijn tegenwoordig ook nieuwe technieken die de transacties in enkele seconden kunnen verwerken maar die technieken staan nog in de kinderschoenen.

Is bitcoin of andere digitale valuta aan kans of een bedreiging?

Bitcoin en andere cryptovaluta kunnen zowel een kans als een bedreiging zijn. Met een steeds meer bemoeizuchtige overheid is het fijn voor burgers om anoniem betalingen te kunnen verrichten. Als de overheid of de zorgverzekeraars op een gegeven moment de hoogte van de premie laten afhangen van iemand zijn levensstijl, biedt cryptovaluta uitkomsten. Denk bijvoorbeeld aan het volgende scenario: Er wordt geconstateerd dat iemand een roker is o.b.v bankafschriften, hierdoor wordt de zorgpremie van die persoon verhoogd. Door sigaretten anoniem te kopen met cryptovaluta is het niet inzichtelijk voor verschillende instanties om iemand zijn levensstijl te beoordelen. 

Het kan ook een bedreiging zijn, denk hierbij aan de criminele wereld. Criminelen kunnen met cryptovaluta geheel anoniem grote sommen geld verplaatsen, dit is natuurlijk zeer onwenselijk.

Gaat digitale valuta ons huidige geld in de toekomst vervangen?

FVD is van mening dat contant geld altijd een geldig en wettig betaalmiddel moet zijn en moet blijven. Mensen moeten te allen tijde kunnen betalen met contant geld. Het is natuurlijk koffiedik kijken maar wij verwachten dat het huidige geld en de cryptovaluta een parallel leven zullen leiden. Grote sommen geld kunnen snel, gemakkelijk en veilig internationaal overgemaakt worden m.b.v cryptovaluta maar voor in de supermarkt zal vooral gebruik gemaakt gaan worden van het huidige geld.

Vindt uw partij dat er een digitale euro valuta moet worden ontwikkeld door de ECB?

Neen! De hele bedoeling, het concept van cryptovaluta is dat het niet in handen is van één of meerdere grote organisaties. Als de ECB een cryptomunt zou uitbrengen zou de ECB de waarde kunnen beïnvloeden wat vervolgens weer allerlei bubbels kan creëren. 

Overige op- of aanmerkingen ten aanzien van Bitcoin en Blockchain?

Bitcoin en de andere cryptomunten zijn slechts één aspect van wat er met de blockchain te realiseren valt. De blockchain is een techniek dat nog in zijn kinderschoenen staat het heeft de potentie om het leven van mensen te veranderen net zoals de introductie van het internet dat heeft gedaan.

Forum voor Democratie | Bitcoin

Bron: FvD


JA21 | Bitcoin en andere digitale munten vergroten keuzevrijheid

V Verkiezingsprogramma
V Website
V  partijstandpunt per mail

We besloten tot slot ook de recent opgerichte partij JA21 mee te nemen in de Bitcoin Stemwijzer en dit bleek een gat in de roos te zijn. De eerste politieke partij die een passage over Bitcoin in het verkiezingsprogramma heeft opgenomen:

De mogelijkheid om met cash te betalen, verdient bescherming. Bitcoin en andere digitale munten vergroten de keuzevrijheid. Innovatie uit deze sector moeten we daarom omarmen en niet weg reguleren.

Bovendien ontvingen we ook nog onderstaande reactie met een uitgebreider partijstandpunt:

JA21 was de eerste Nederlandse politieke partij met Bitcoin in het partijprogramma

Vanuit conservatief-liberale principes is het niet meer dan logisch dat Nederlanders vrij zijn om Bitcoin te bezitten, verhandelen en mijnen.

De beste bank ben je zelf

Naast keuzevrijheid geloven wij in het stimuleren en beschermen van de vorming van eigendom en vermogen van Nederlanders, de beste bank ben je zelf. Sparen hoort te worden aangemoedigd in plaats van te worden ontmoedigd zoals nu het geval is door beleid van de ECB. Steeds meer Nederlanders kiezen er daarom voor een deel van hun vermogen te sparen in Bitcoin en die vrijheid beschermen wij.  

Deze innovatie brengt ook veel nieuwe bedrijvigheid met zich mee. De nu nog jonge sector wordt langzaam volwassen en het is een illusie om te denken dat deze ontwikkeling kan worden gestopt. Nederland mag als kenniseconomie met een grote financiële sector deze boot niet missen. We moeten deze innovatieve ondernemingen omarmen en ervoor zorgen dat ze niet onze thuismarkt uit gereguleerd worden.

Strenge regels zorgen voor hoge kosten

Dit laatste is helaas de huidige realiteit in Nederland. De strenge regels brengen hoge kosten met zich mee die kleine ondernemingen moeilijk kunnen dragen. De omslachtige verificatie van gebruikers waarbij elk bitcoinadres geverifieert moet worden ligt de ondernemingen dwars en brengt onnodige privacy risico’s met zich mee terwijl het voor eventuele criminelen makkelijk te omzeilen is.

De overheid moet in gesprek gaan met de sector om de juiste balans te vinden in de regulering en altijd terughoudend zijn bij het implementeren van nieuwe regels. Dit is een enorme kans voor Nederland, geen bedreiging!

Volgens mij kunnen digitale valuta prima naast het huidige systeem bestaan. De ECB is natuurlijk vrij om een digitale munt te ontwikkelen. Wij willen wel dat het altijd mogelijk blijft om met cash te betalen. Privacy-issues moeten goed in de gaten worden gehouden bij een dergelijke munt net als de mogelijkheid om vermogen op te bouwen (denk bijvoorbeeld aan negatieve rentes).

Ja21 | Bitcoin

Bron: JA21


PVV | onvoldoende zicht op geldezels

X  Verkiezingsprogramma
Website
X  Partij Standpunt per mail

De partij van Geert Wilders heeft in zijn verkiezingsprogramma niets opgenomen over Bitcoin of Blockchain. Op de website is één artikel te vinden waar bitcoin wel in genoemd wordt. Het artikel gaat over het witwas probleem in Nederland. De PVV vindt dat de minister onvoldoende zicht heeft op geldezels, casino’s, onroerend goed en bitcoin. Ze zijn nogal verbolgen over het feit dat er tegenwoordig zelfs bitcoin pin automaten zijn. Volgens de PVV vraag je er dan om dat er gewassen wordt. Kortom de PVV lijkt niet echt een voorstander te zijn van Bitcoin of andere cryptocurrencies.

PVV Bitcoin

Bron: PVV 


CDA | blockchain kan overheid verder brengen

X  Verkiezingsprogramma
Website
V Partij Standpunt per mail

Het verkiezingsprogramma van het CDA bevat geen passage over bitcoin, crypto of de blockchain technologie. Wel is er op de partij website een artikel uit 2008 te vinden:

Risico’s voor consumenten

Vanwege de hype en de grote te behalen winsten investeren echter ook steeds meer particulieren in cryptovaluta. Deze mensen zijn zich vaak niet echt bewust van de grote verliezen die ze kunnen lijden als het mis gaat. Ronnes: “Hoe voorkomen we hier Icesave taferelen? Goedwillende burgers mogen niet de dupe worden van kwaadwillende financiële sprinkhanen.” Daarom verzocht Ronnes de regering via een motie om hierover in gesprek te gaan met toezichthouders en consumentenorganisaties en de Tweede Kamer hierover voor het einde van dit jaar te informeren. Zij kunnen dan gezamenlijk zorgen voor een bredere bewustwording bij consumenten, over zowel de kansen als bedreigingen van cryptovaluta.

Blockchain

Tegelijkertijd ziet het CDA ook kansen in de ontwikkeling op dit gebied, en met name in de achterliggende technieken. De techniek Blockchain heeft zeer interessante toepassingsmogelijkheden. Het is veiliger (want goed te traceren) dan bestaande financiële producten, waar fraude nog wel eens om de hoek komt kijken. Het kan ook een overheid verder brengen, in haar dienstverlening richting burgers. Ronnes benadrukte dan ook dat de overheid voldoende kennis en kunde dient te ontwikkelen om te voorkomen dat men straks achter de feiten aan loopt. Hij vroeg de minister dan ook op welke wijze hier uitvoering aan wordt gegeven.

Recent hebben wij ook een reactie per mail ontvangen van het CDA:

Is het CDA een voor- of tegenstander van Bitcoin of andere digitale valuta en waarom?

Het CDA is niet tegen digitale valuta, maar er zijn nu nog steeds mensen die problemen hebben met pinnen, geen telefoon hebben of gewoon niet digitaal vaardig zijn. Wij zien het daarom voor zover niet als geschikte vervanging van het huidige monetaire systeem.

Gaat Blockchain technologie de manier waarop wij betalingen/transacties doen in de toekomst fundamenteel veranderen?

De manier waarop betalingen worden gedaan met blockchain verschilt front-end niet zoveel van hoe een reguliere elektronische betaling. Het voordeel is de grotere, makkelijkere schaalbaarheid en de niet muteerbare chain die gemaakt wordt, maar daar staat de technologie nog voor in de kinderschoenen. Ook is het huidige elektronische banksysteem ook al een fiduciair systeem dus daar zal ook niet zoveel aan veranderen, gegeven dat er een cryptomunt met een stabiele waarde kan bestaan.

Ziet het CDA Bitcoin of andere digitale valuta als een kans of een bedreiging?

Bitcoin wordt op het moment alleen maar ingekocht omdat het als een zelf vervullende voorspelling constant in waarde stijgt. Andere cryptovaluta lijden hier onder omdat deze proberen te innoveren maar daar minder geld heen gaat. Ook weten veel mensen weinig van handelen op de beurs en verliezen ze veel geld door de ‘panic sell’. Dit is een grote bedreiging voor de maatschappij en het CDA ziet liever niet een woord als ‘cryptodakloze’ als nominatie voor woord van het jaar. Daarom pleit het CDA voor betere regulatie en bewustwording van cryptovaluta, bijvoorbeeld met waarschuwingsteksten in reclames. Ook het energieverbruik van digitale valuta baart ons zorgen, in die zin is het een bedreiging als de productie niet verduurzaamd kan worden.

Gaat digitale valuta ons huidige geld in de toekomst vervangen?

Dat is kijken in een glazen bol. Blockchaintechnologie biedt veel voordelen ten opzichte van de huidige financiële technologie, maar we willen ons ook geen illusies maken dat het binnen afzienbare tijd gebeurt. Ook is de huidige blockchaintechnologie nog te onderontwikkeld om bijvoorbeeld een 51% aanval te weerstaan. We kijken dan ook graag naar de aankomende ontwikkelingen in proof-of-stake mining.

Moet er een digitale euro-valuta worden ontwikkeld door de ECB?

Op het moment is het nog te vroeg om daar een goed oordeel over te vellen. Blockchain is een nog jonge techniek, we steunen wel de onderzoeken om te zien of een digitale euro een goed idee is.


Bron: CDA 


D66 | aanvalsplan voor desinformatie

X  Verkiezingsprogramma
Website
Partij Standpunt per mail

Niets te vinden over cryptocurrencies of blockchaintechnologie in het verkiezingsprogramma van D66. Wanneer we goed zoeken op de website komen we één artikel tegen waarin bitcoin genoemd wordt. In het artikel ‘Maak een aanvalsplan voor desinformatie’, komen we de volgende passage tegen over bitcoin:

‘Schimmige bitcoin-advertenties die ongevraagd de gezichten van BN’ers gebruiken om geld af te troggelen’.

Spijtig genoeg kan D66 niets anders bedenken en vertellen over bitcoin en/of blockchain technologie en hebben we op ons verzoek naar het partijstandpunt ten aanzien van dit onderwerp (nog) geen reactie ontvangen.

D66 | Bitcoin

Bron: D66 


GroenLinks | milieuvriendelijk minen van cryptovaluta

X  Verkiezingsprogramma
X  Website
V  Partij Standpunt per mail

Op de website van GroenLinks hebben we één artikel kunnen vinden uit begin 2018 waar bitcoin in genoemd wordt. Maar helaas kunnen we hier geen standpunt uit op maken. Het betreft een artikel over de anti-witwaswet en dat instanties die bitcoin verkopen of om zetten naar euro’s onder de Wwft gaan vallen en een klantenonderzoek moeten verrichten, net zoals banken en makelaars. Deze nieuwe wetgeving waar zij naar refereren in het artikel is sinds mei 2020 daadwerkelijk van kracht.

Voor Bitcoin Debuut genoeg reden om drie jaar later te vragen naar het partijstandpunt van GroenLinks. We kregen onderstaande en uitgebreide reactie op dit verzoek:

GroenLinks en Bitcoin

GroenLinks is een groot voorstander van een meer diverse financiële sector. De innovatie die daarbij hoort, moet daarom beter gestimuleerd worden. De de technologie achter Bitcoin en andere cryptocurrencies, blockchain, heeft die innovatieve kracht. Dat is razend interessant, juist ook omdat we nog niet precies weten wat dit ons in de toekomst gaat brengen. Wel moet er gebruik worden gemaakt van milieuvriendelijkere alternatieven voor het minen van cryptovaluta, dat veel energie kost.

Voor GroenLinks is het allerbelangrijkste dat innovaties ingezet worden voor maatschappelijke meerwaarde. Bijvoorbeeld door via blockchaintechnologie inzicht te krijgen in de voedselketen. Ook het verder experimenten met central bank digital currency (CBDC), bijvoorbeeld door De Nederlandsche Bank, steunt GroenLinks daarom van harte.

Koers bitcoin is volatiel 

Tegelijkertijd is het belangrijk om grip te houden op de bijwerkingen van innovaties. Om zo consumenten te beschermen en ons financiële systeem veilig te houden. De koers van de Bitcoin is zeer volatiel. Zij is tot nu toe meer een speculatiemiddel gebleken dan een stabiele, nieuwe munt. Voor sommige beleggers leidt dat tot grote winsten, maar voor evenzoveel beleggers tot tranen en grote verliezen.

Daarom is GroenLinks er voorstander van dat het aanbod van en handel in Bitcoins en andere cryptocurrencies Europees gereguleerd wordt. Op dat punt worden nu goede stappen gezet, die GroenLinks ondersteunt. Zo krijgen we meer zicht op handelsplatforms, worden consumenten beter geïnformeerd over de bijbehorende risico’s, en maken we het witteboordencriminelen zo moeilijk mogelijk om cryptocurrencies te gebruiken voor hun witwaspraktijken. 

We kunnen niet anders dan stellen dat GroenLinks goed op de hoogte is van de huidige ontwikkelingen en hier over het algemeen ook realistisch naar kijkt. Ze vinden crypto en blockchain razend interessant, omdat we nu nog niet kunnen weten wat dit ons in de toekomst gaat brengen. Het standpunt dat het minen van cryptovaluta op een milieuvriendelijkere manier moet gebeuren past goed bij de partij. Al met al een duidelijke en uitgebreide visie van GroenLinks op dit onderwerp.

GroenLinks | Bitcoin

Bron: GroenLinks


SP | Bitcoin is vooralsnog slechts een belegging

X  Verkiezingsprogramma
X  Website
V  Partijstandpunt per mail

In het verkiezingsprogramma en op de website van de Socialistische Partij hebben we geen informatie kunnen vinden over hoe de partij aankijkt tegen bitcoin en blockchain, wel hebben we hun standpunt per mail ontvangen:

“Bitcoin is gestart als een indrukwekkend protest tegen de grote commerciële banken na de bankencrisis.12 jaar later is het een werkende technologie gebleken. Het bestaat immers nog steeds overal waar internet is en 1 bitcoin is nu ruim 50 duizend dollar waard. Maar het is helaas ook een populair beleggingsobject geworden. De meeste digitale dingen zijn immers oneindig te kopiëren, maar niet bitcoin. Het is digitaal, maar toch schaars. Dat is vrij uniek gebleken, ook voor mensen die online snel geld willen verdienen. Vooral de volatiliteit die daardoor ontstaat zorgt er voor dat Bitcoin nog steeds niet functioneert als digitaal geld.

De overheid moet accepteren dat Bitcoin er nou eenmaal is, maar vooral als belegging wordt gebruikt, en zelf meer experimenteren met de achterliggende technologie en digitale publieke munten om nuttige diensten te ontwikkelen. De Chinese overheid en Facebook doen dit al op veel grotere schaal. Als wij niet zelf een betrouwbare en stabiele digitale munt ontwikkelen, betalen veel mensen elkaar straks met stabiele facebook Munten en zijn we alle controle echt kwijt.”

SP | Bitcoin

Bron: SP 


PvdA | gemiste kans 

Niets, noppes, nada! Zelfs op de website van de partij is geen enkel artikel of stuk geschreven over Blockchain of crypto en hebben we geen reactie ontvangen op ons verzoek hun standpunt met ons te delen. Een gemiste kans!

X  Verkiezingsprogramma
X  Website
X  Partijstandpunt per mail

PvdA | Bitcoin

Bron: PvdA


Partij voor de Dieren | standpunt onbekend  

X  Verkiezingsprogramma
X  Website
X  Partijstandpunt per mail

Niets in het verkiezingsprogramma en geen informatie op de website van de Partij voor de Dieren. Tot op heden hebben wij op onze vraag wat het partijstandpunt is ten aanzien van bitcoin en blockchaintechnologie (nog) geen reactie ontvangen. Mochten we deze de komende dagen alsnog binnen krijgen zullen wie die uiteraard in dit artikel verwerken.

bitcoin politiek verkiezingen

Bron: Partij voor de Dieren 


SGP | Digitale valuta biedt kansen en bedreigingen

X  Verkiezingsprogramma
X  Website
V  Partijstandpunt per mail

Wij hebben onderstaande reactie van de SGP ontvangen:

” De SGP vindt dat er heel zorgvuldig en terughoudend met digitale valuta omgegaan moet worden. Natuurlijk biedt het gebruik van deze valuta en ook het gebruik van blockchain technologie kansen, maar we moeten ook de bedreigingen onder ogen zien. Er zitten veel risico’s en gevaren aan het gebruik van digitale valuta.

Een vervanging van het huidige geld in digitaal geld is wat de SGP betreft zeer onwenselijk. Enerzijds door de risico’s die daar aan kleven. Maar anderzijds ook door de grote waarde van contant geld, wat nog steeds een belangrijke rol in onze samenleving speelt. Ten slotte, het ontwikkelen van een digitale euro behoort niet tot de taken van de ECB.”

SGP | Bitcoin

Bron: SGP 


 

Bitcoin, Politiek en Verkiezingen 2021 | De bitcoin & Blockchain ranking van Bitcoin Debuut

*** JA21 | FvD | GroenLinks 

**  VVD | CDA | SP | SGP

*   PVV | D66 | PvdA | PvdD 

 


Bitcoin Webshop

In de Bitcoin Webshop van Nederland vind je unieke Bitcoin Items & Gifts die nergens anders verkrijgbaar zijn. Zoals een grote bitcoin voor aan de muur, Bitcoin Chocolade en heerlijk Bitcoin Bier. Laat je verrassen!

*Nieuw* bij Bitcoin Debuut is de massieve Bitcoin Chocoladeletter van maar liefst 200 gram. Goudkleurig en gemaakt van echte Belgische chocolade, vanaf nu verkrijgbaar!

Bitcoin Webshop

Laat een bericht achter