Bitcoin Moving Average | Succesvol traden met de 200 MA en EMA!

Mijn persoonlijke favoriete indicatoren voor het succesvol handelen in bitcoin zijn de 200 Moving Average (MA) en de 200 Exponential Moving Average (200 EMA). Beide indicatoren geven gemiddelden van koersen aan. Ze helpen bij het bepalen van de richting van de huidige trend en dus met wat voor marksituatie we te maken hebben.

In de Bitcoin Webshop van Nederland vind je unieke bitcoin Items & Gifts

De 200 MA’s en EMA’s geven een goed beeld van de markt doordat de nodige ruis in de vorm van sterke koersschommelingen wordt weg gefilterd. Wat ik hiermee bedoel zie je goed terug in de grafieken hieronder.

De eerste grafiek is een standaard grafiek waarin zowel de koersschommelingen als de beide MA’s worden getoond. Best een druk geheel met veel informatie.

Nu halen we de kaarsen die de koersontwikkelingen weergeven weg en tonen alleen nog maar de beide MA’s. Zoals je ziet geeft dit in één oogopslag een veel duidelijker beeld van de marktsituatie op een bepaald moment. Bewegen de MA’s omhoog hebben we te maken met een opwaartse trend en bewegen ze naar beneden met een neerwaartse trend.

We starten met een korte uitleg van wat de beide indicatoren betekenen en hoe ze tot stand komen. Daarna bespreken we naar hoe jij de 200 MA’s in de praktijk kunt gebruiken tijdens het traden.

De 200 MA (Moving Avarage)

MA is de afkorting van Moving Average, ofwel het voortschrijdend gemiddelde. 200 geeft het aantal tijdseenheden aan waarop de indicator gebaseerd is. Dit kunnen bijvoorbeeld dagen zijn als we de indicator gebruiken op de daggrafiek of 200 4-uurskaarsen op de 4-uursgrafiek. MA wordt ook wel SMA genoemd, wat staat voor simple moving avarage.

“Koop Bitcoin eenvoudig en en snel, op Bitcoin Meester

De MA komt tot stand door het gemiddelde van de slotkoersen van een bepaalde periode te berekenen. Het verschil met het normale gemiddelde is dat de MA nieuwe slotkoersen direct toevoegt aan de berekening van het gemiddelde, en de oudste slotkoersen niet meer meeneemt. Vandaar de naam Moving Average. In het geval van de 200 MA wordt het gemiddelde dus steeds berekend op basis van de laatste 200 tijdseenheden.

Iedere waarde van een bepaald tijdseenheid wordt bij de MA gelijk gewogen, ongeacht of het om de nieuwste waarde of een veel oudere waarde gaat. De meeste handelaren zijn van mening dat juist de nieuwste koersontwikkelingen relevanter zijn en dus zwaarder gewogen moeten worden. Om dit probleem uit de wereld te helpen is de 200 EMA ontwikkeld.

De 200 EMA (Exponential Moving Average)

EMA is de afkorting van Exponential Moving Average, oftewel het exponentieel voortschrijdend gemiddelde. 200 staat weer voor het aantal tijdseenheden waarop de indicator gebaseerd is.

Bij de 200 EMA wordt aan de meest recente waarde het zwaarste gewicht toegekend en aan de oudste waarde het minste gewicht. Hierdoor reageert de 200 EMA sneller en beter op recente koersbewegingen. Hierdoor geven veel handelaren de voorkeur aan de EMA voor het handelen op korte termijn.

We gaan nu kijken hoe jij de 200 MA’s kunt gebruiken in de praktijk en wat ze zeggen over de marktsituatie op dat moment. In deze video nemen we Bitcoin als voorbeeld maar je kunt dezelfde analyse gebruiken voor andere cryptomunten.

Opwaartse of neerwaartse trend

We gaan terug in de tijd en pakken de daggrafiek van Bitcoin vanaf eind 2015 tot en met de zomer van 2021. De blauwe lijn in de grafiek is de 200 EMA en de oranje lijn de 200 MA.

Op 18 oktober 2015 wist de bitcoin koers boven de 200 MA’s uit te komen. De koers was op dat moment ongeveer 262 dollar. Het doorbreken van de 200 MA’s is de bevestiging van het begin van een nieuwe sterke opwaartse trend, ook wel bullmarkt genoemd. Bitcoin slaagde erin om tot februari 2018 boven de beide MA’s te blijven. Gedurende deze periode van ruim 3 jaar steeg de koers uiteindelijk met maar liefst 7.340 procent.

Nadat de koers op 8 februari 2021 onder de 200 MA’s uitkwam volgde een neerwaartse trend die ruim een jaar aanhield. Nog een goed voorbeeld is toen bitcoin op 29 april 2020 weer boven de MA’s uitkwam. Er volgde een sterke uptrend die ruim een jaar aanhield en de koers steeg in die periode met 727%.

Hieruit kun je dus opmaken dat wanneer de koers op de daggrafiek boven de 200 MA’s weet uit te komen er over het algemeen een relatief lange periode met een opwaartse trend volgt.

Bitcoin onder de 200 MA’s is neerwaartse trend 

Komen we onder de MA’s terecht dan volgt er een periode met een neerwaartse trend. Door te analyseren of de koers zich boven of onder de MA’s begeeft kunnen we dus goed vaststellen met wat voor marktsituatie we te maken hebben. Hier kun je vervolgens naar gaan handelen.
Wanneer de koers boven de 200 MA’s uitkomt is het dus een goed moment om in te stappen en jouw bitcoins voor een langere periode vast te houden. We verwachten dan immers een langere periode van groei. Andersom is het verstandig om winsten te nemen wanneer de koers onder de 200 MA’s terecht komt. De neerwaartse trend die dan waarschijnlijk volgt pak je natuurlijk liever niet mee.

We hebben nu gekeken naar de marksituatie aan de hand van de 200 MA’s op de daggrafiek, dat is een redelijk hoog tijdsbestek. Dit betekent dat het gaat om een analyse voor de langere termijn, maanden dus. Geduld is hier echt een schone zaak en kan uiteindelijk rijkelijk beloond worden

Bitcoin onder 200 MA

Lokale bodems | Support van de 200 Moving Average  

We zoomen nu iets verder in op de 4 uursgrafiek. De 200 MA’s op dit lagere tijdsbestek kunnen je helpen om gedurende een opwaartse of neerwaartse trend lokale bodems en toppen te signaleren.

Hieronder zie je de 4 uursgrafiek van bitcoin in 2021. We zien dat de koers zich boven de MA’s begeeft, en we weten dus dat we te maken hebben met een opwaartse trend.

We zien hier dat gedurende de opwaartse trend de koers een aantal terugvalt richting de MA’s om hier uiteindelijk steun te vinden. Iedere keer dat de koers in de buurt van de MA’s komt, worden hier lokale bodems gevormd.

Als jij was ingestapt op het moment dat de koers in de buurt van de MA’s uitkwam, was je een aantal dagen of weken later vanzelf beloond met een mooie stijging. Je kunt op de kortere termijn dus 200 MA’s gebruiken om de beste instapmomenten te bepalen. Die zitten in de buurt van de 200 MA’s, waar de koers lokale bodems vormt binnen een grotere opwaartse trend. Zo kun je meerdere keren winst behalen binnen deze opwaartse trend. Je stapt in rond de MA’s en verkoopt een aantal dagen of weken later weer met een mooi rendement. Dit kun je zolang de trend aanhoudt een aantal keer doen.

Lokale toppen | Weerstand van de 200 Moving Average 

Het tegenovergestelde gebeurt ook wanneer de koers onder de 200 MA’s terecht komt. We weten nu dat we dan te maken hebben met een neerwaartse trend en we dus rekening moeten houden met koersdalingen. Koersdalingen gaan niet in een rechte lijn naar beneden maar in een golvende beweging. In een dergelijke situatie dienen de MA’s juist weer als de plek waar lokale toppen worden gevormd tijdens een neerwaartse trend. De lokale toppen zijn een goede plek om winsten te nemen voordat de koers conform de trend weer gaat dalen.

Wanneer je op nog kortere termijn handelt, bijvoorbeeld uren tot enkele dagen, kun je deze strategie ook toepassen op bijvoorbeeld de 1 uursgrafiek.

Aan de hand van de MA’s weet jij nu waar je lokale bodems of toppen kun verwachten binnen een bepaalde trend. Honderd procent zekerheid heb je in de wereld van crypto echter nooit, want de koers kan altijd in een bepaalde richting de MA’s doorbreken. Maar als je deze strategie toepast zul je het aanzienlijk vaker bij het rechte eind hebben, en zul je uiteindelijk succesvoller kunnen handelen. Gebruik de MA’s zoveel mogelijk in combinatie met andere indicatoren, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Vergeet niet dat risicomanagement ook altijd een heel belangrijk onderdeel van een handelsstrategie blijft.

Bitcoin Webshop

In de Bitcoin Webshop van Nederland vind je unieke Bitcoin Items & Gifts die nergens anders verkrijgbaar zijn. Zoals een grote bitcoin voor aan de muur, Bitcoin Chocolade en heerlijk Bitcoin Bier. Laat je verrassen!

Bitcoin Webshop

Laat een bericht achter