Forum voor Democratie FVD Bitcoin

Forum voor Democratie (FvD) over Bitcoin, Digitale Euro en Inflatie

We staan op het randje van een financiële revolutie, waarbij de principes van vrijheid, autonomie en stabiliteit centraal staan. Maar hoe navigeren politieke partijen, zoals het Forum voor Democratie (FVD), door dit turbulente landschap van veranderende economische paradigma’s? Gebaseerd op de directe antwoorden van FVD zelf, hebben wij een onthullende samenvatting gecreëerd die de essentiële standpunten van de partij op het gebied van Bitcoin, inflatie en financieel beleid verheldert.

“Financiële Vrijheid en Verantwoordelijke Geldcreatie”

Hoe kijkt FVD naar de rol van Bitcoin in het bestrijden van inflatie? Wat is hun visie op de toekomst van de euro en het mogelijke herstel van monetaire soevereiniteit in Nederland? In de aankomende paragrafen ontvouwen we hun visie, overtuigingen en strategische benaderingen in het licht van de verkiezingen en het huidige financieel-economische klimaat.

Bitcoin als Middel voor Financiële Autonomie

Forum voor Democratie (FVD) uit een duidelijke waardering voor initiatieven die de vrijheid vergroten en de macht van overheden en omvangrijke instituties beperken. Ze zien de kritieken die Satoshi Nakamoto uitte op het financiële systeem als gegrond. De partij erkent de kracht van Bitcoin in het bieden van meer financiële autonomie aan individuen, en het creëren van nieuwe economische interacties buiten de conventionele financiële structuren. Hoewel Bitcoin nu onderhevig is aan speculatie, zoals elk financieel instrument, verwacht FVD dat dit zal verminderen naarmate adoptie toeneemt.

Vrijheid en Zelfbeschikking door Bitcoin

De partij positioneert Bitcoin als een uitmuntend en legitiem betaalmiddel, naast andere cryptocurrencies, benadrukkend dat de kernwaarden vrijheid en zelfbeschikking zijn. Ze stellen dat minimale regulering het vertrekpunt dient te zijn omdat reguleringen, vanwege het decentrale karakter van Bitcoin, vermoedelijk niet effectief zouden zijn.

Naar een Hervorming van het Financiële Stelsel

FVD ambieert een herstructurering van het huidige financiële systeem en streeft ernaar monetaire soevereiniteit naar Nederland terug te brengen. Dit plan omvat het verlaten van de euro en het overwegen van alternatieven zoals een terugkeer naar de goudstandaard of zelfs het instellen van een Bitcoinstandaard.

Kritiek op Huidige Monetaire Beleid en Inflatie

De partij legt een sterke nadruk op hun bezorgdheid over onbeheerste geldcreatie, stellend dat het op lange termijn niet houdbaar is. FVD ziet negatieve rentevoeten als het schijnbaar enige middel om inflatie in bedwang te houden, en beschouwt dit als een bedreiging voor de financiële vrijheid van het individu.

Voor een compleet overzicht van alle standpunten en beleidsvoorstellen van Forum voor Democratie kunt u het volledige verkiezingsprogramma bekijken.

Benieuwd naar de standpunten van andere politieke partijen met betrekking tot Bitcoin, de digitale euro en inflatie? We hebben alle visies en opinies voor u op een rijtje gezet in ons uitgebreide artikel ‘Verkiezingen 2023: Bitcoin, Digitale Euro, Geldcreatie en Inflatie’. Een essentiële leesbeurt, zeker met de verkiezingen om de hoek. Lees hier het volledige artikel.


Inzichtelijke Dialogen: Een Reeks Vragen aan FvD

Ter afsluiting van dit diepgaande overzicht, presenteren wij u een reeks van negen prikkelende vragen, direct voorgelegd aan het Forum voor Democratie (FvD). Deze vragen zijn zorgvuldig samengesteld om de kern van hun standpunten omtrent Bitcoin, de digitale euro en inflatie helderder te maken en om u, onze lezers, een transparant beeld te bieden van de overwegingen en motieven die schuilgaan achter de financiële visies van de partij. Hieronder vindt u de vragen die als katalysator dienden voor de antwoorden en standpunten die in dit artikel zijn verkend en besproken.

1. Wat is uw partijstandpunt ten aanzien van Bitcoin? Ziet uw partij dit als een legitieme vorm van geld waarmee mensen alledaagse aankopen kunnen doen of meer als een speculatieve activa?

Forum voor Democratie (FVD) koestert veel sympathie voor initiatieven die erop gericht zijn om de wereld vrijer te maken en de macht van overheden en grote instituties terug te dringen. De kritiek van Satoshi Nakamoto op het financiële systeem is in onze ogen legitiem. We geloven in de potentie van Bitcoin om individuen meer financiële autonomie te geven. Tegelijkertijd kan via Bitcoin de deur worden geopend naar nieuwe vormen van economische interactie die minder of helemaal niet meer afhankelijk zijn van traditionele financiële structuren. Uiteraard is Bitcoin momenteel onderhevig aan speculatie (net als elk ander financieel instrument), maar die speculatie zal naar alle waarschijnlijkheid afnemen naarmate de adoptie groeit. Wat ons betreft is Bitcoin een prachtig en zeer legitiem betaalmiddel, net als overigens andere cryptovaluta.

2. Hoe wilt uw partij omgaan met de regelgeving omtrent Bitcoin? Moeten er strengere maatregelen komen of moeten er juist meer mogelijkheden worden geboden voor innovatie en het gebruik van bitcoin?

De essentie van Bitcoin is vrijheid en zelfbeschikking. Deze waarden wil FVD beschermen. Zo min mogelijk regulatie moet het uitgangspunt zijn. Bovendien zal wet- en regelgeving door het decentrale karakter van Bitcoin niet effectief blijken.

3. Ziet uw partij potentieel in het gebruik van Bitcoin als een aanvulling op het huidige financiële systeem, en zo ja, op welke manier?

FVD heeft sinds haar oprichting de ambitie om te breken met de huidige inrichting van het financiële systeem. Allereerst moeten we af van de euro en terugkeren naar onze eigen nationale munt. Dan ligt de monetaire soevereiniteit weer bij onszelf, in Nederland, zoals het hoort. Om niet dezelfde weeffouten te creëren als de architecten van ons huidige financiële systeem, zijn we bereid om alle opties te verkennen. Denk aan een nieuwe goudstandaard, maar ook een Bitcoin Standaard ligt wat ons betreft dan op tafel.

4. Hoe staat uw partij tegenover het beperkte aanbod van 21 miljoen Bitcoin in contrast met het concept van onbeperkte geldcreatie door centrale banken? Welke beleidsmaatregelen overweegt uw partij om de gevolgen van ongelimiteerde geldcreatie te beheersen en in goede banen te leiden?

Bitcoin is inderdaad interessant vanwege zijn deflationaire eigenschappen in tegenstelling tot de inflatie die inherent is aan het fiatgeld van de centrale banken. Het is voor FVD evident dat ongebreidelde geldcreatie niet houdbaar is op de lange termijn. De centrale banken weten dit zelf ook. Daarom willen ze contant geld uitfaseren en bewegen ze richting een CBDC, waarmee de mogelijkheid wordt gecreëerd om negatieve rentes te heffen – het enige middel dat nog resteert om de aanhoudende inflatie mee in te dammen.

Vanwege de mogelijkheid tot controle en de bedreiging voor onze vrijheid die gepaard gaat met CBDC’s, is FVD fel tegen dit soort digitale munten. Dan over beleidsmaatregelen om de ongelimiteerde geldcreatie in goede banen te leiden: daarvoor zullen we onze monetaire soevereiniteit moeten terugpakken. Uit de euro dus. Zo snel mogelijk. Vervolgens moeten we de overheidsuitgaven zo ver mogelijk terugdringen. En dat kan eenvoudig door te stoppen met de massa-immigratie, het peperdure en zinloze klimaatbeleid en de verplichte afdrachten aan de EU – ook een Nexit is dus noodzakelijk.

5. Gelooft uw partij dat de recente langdurige inflatie hoofdzakelijk moet worden toegeschreven aan externe factoren, zoals de oorlog in Oekraïne en de COVID-19-pandemie, of is uw standpunt dat de inflatie voornamelijk voortvloeit uit het onbeperkte geldcreatiebeleid van centrale banken gedurende de afgelopen jaren?

FVD is als enige partij in de Tweede Kamer een aanhanger van de Oostenrijkse school. Geldcreatie = inflatie. Zo simpel is het. Het is erg makkelijk om falend financieel beleid toe te schrijven aan omstandigheden waar je zelf zogenaamd geen invloed op hebt. Maar wie alle relevante cijfers erop naslaat, ziet duidelijk het onlosmakelijke verband tussen geldcreatie en inflatie.

6. Is uw partij voorstander van het voortzetten van een geldsysteem dat wordt beheerd door centrale banken, of is uw visie dat niemand (geen mens/instantie) invloed zou moeten uitoefenen op ons geldsysteem?

Je kunt wel een centrale bank hebben, die bijvoorbeeld lender of last resort kan zijn; maar wat je niet moet hebben is een centrale bank die onbeperkt geld kan bijdrukken. Dat is nu het geval – en dat is het kernprobleem van onze huidige inflatie-economie.

7. Prefereert uw partij een geldsysteem zoals bijvoorbeeld Bitcoin of een nog te ontwikkelen alternatief, met een vooraf bepaalde maximale hoeveelheid die niet kan worden overschreden, of heeft uw partij eerder vertrouwen in een digitale valuta van centrale banken?

Laten we vooropstellen dat we absoluut geen vertrouwen hebben in de digitale valuta’s die centrale banken nu in sneltreinvaart proberen door te voeren. CBDC is de hel, zo simpel is het. Bitcoin heeft vanwege de gewaarborgde vrijheid en transparantie dus zeker onze voorkeur, maar ook een ouderwetse goudstandaard zouden wij toejuichen.

8. Hoe denkt uw partij dat Nederland kan profiteren van de groeiende wereldwijde trend van CBDC-ontwikkelingen? Wat zijn de potentiële voordelen voor het Nederlandse financiële systeem?

Wij zien geen enkel voordeel in CBDC’s, wel heel veel nadelen. FVD maakt zich grote zorgen over de programmeerbaarheid van de digitale munten, die in elk opzicht veredelde vouchers lijken te worden. Zodra er een bestedingsdoel en/of houdbaarheidsdatum aan de munten wordt gekoppeld, is onze financiële vrijheid verloren. Er wordt door de gevestigde orde openlijk geflirt met dit idee, de trend richting meer controle is duidelijk waarneembaar. Daarom zijn wij als partij extreem waakzaam en zullen we nooit instemmen met wat voor CBDC dan ook.

9. Beschouwt uw partij ongelimiteerde geldcreatie als een factor die zowel hebzucht aanwakkert als overheden in staat stelt onbeperkte financiële aanspraken te maken, en tevens bijdraagt aan uitputting van natuurlijke hulpbronnen? Is uw partij van mening dat een beperkte geldhoeveelheid eerder leidt tot een betere wereld, omdat het gedwongen besluitvorming op basis van schaarse middelen stimuleert?

FVD is niet overtuigd van het feit dat natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput. Onze aarde heeft veel juist in overvloed. Bovendien geloven we in de innovatiekracht van de mens wanneer tekorten zich aandienen. Maar het is zeker waar – en niet meer dan logisch – dat ongelimiteerde geldcreatie spilzucht aanwakkert bij overheden. En het is tragisch om te zien dat deze gigantische sommen geld worden gebruikt om Nederland te transformeren tot iets wat het niet wil zijn, namelijk een identiteitsloze provincie van een groot, ‘duurzaam’, EU-conglomeraat.


De Bitcoin Webshop van Nederland & België

Ontdek de nieuwste Bitcoin-literatuur in onze uitgebreide assortiment Bitcoin Boeken! Deze week hebben we verrassende nieuwe Bitcoin-gerelateerde boeken aan ons assortiment toegevoegd, boordevol inzichten, tips en trends om je bitcoin kennis te vergroten. Of je nu een doorgewinterde bitcoin enthousiasteling bent of net begint, bij ons vind je de perfecte bronnen om je te helpen gedijen in de wereld van Bitcoin.

Wil je dieper duiken in de wereld van Bitcoin? Ontdek onze TOP 10 Bitcoin Boeken en verrijk je kennis over deze opwindende digitale valuta. Van beginners tot experts, deze boeken zijn een waardevolle bron voor iedereen die meer wil weten over Bitcoin

Maar dat is nog niet alles! In onze Bitcoin Webshop vind je niet alleen de nieuwste en meest informatieve Bitcoin-boeken, maar ook een schat aan andere unieke Bitcoin-Items en Gifts!

De Top 5 Bitcoin Boeken:

1. De Bitcoin Standaard – Transformeer Je Begrip van Geld
2. Alles gedeeld door 21 miljoen – De Revolutie van 21 Miljoen
3. Dank God voor Bitcoin – de Weg naar Morele Redding
4. De Fiat Standaard – De Overgang van Goud naar Fiat en de Weg naar Bitcoin
5. Het Kleine Bitcoin Boekje – Geschreven door tien auteurs van over de hele wereld

Laat een bericht achter