SGP_Bitcoin

SGP over Bitcoin, Digitale Euro en Inflatie

In een tijd waarin de financiële wereld zich in rap tempo ontwikkelt en nieuwe technologieën zoals Bitcoin en de digitale euro de discussie domineren, is het essentieel om te weten waar politieke partijen staan op deze belangrijke onderwerpen. De SGP heeft met betrokkenheid en inzicht de moeite genomen om dieper in te gaan op deze thema’s door antwoord te geven op negen cruciale vragen over Bitcoin, de digitale euro, en inflatie. Om het u, als kiezer, gemakkelijk te maken, hebben we deze antwoorden zorgvuldig samengevat in dit artikel. Voor degenen die een dieper inzicht wensen, hebben we aan het einde van het artikel de volledige vragen en antwoorden opgenomen. Zo kunt u met vertrouwen en kennis uw stem uitbrengen op een partij die uw visie op de toekomst van onze financiële wereld deelt.

“De SGP navigeert zorgvuldig in het digitale financiële landschap, met Bitcoin als baken van reflectie en discussie.”

SGP over Bitcoin:

De SGP beschouwt Bitcoin primair als een speculatief activum en niet als een middel voor alledaagse transacties. Terwijl de partij het belang van goede regelgeving en bewustwording rondom Bitcoin onderstreept, ziet het voorlopig geen significante rol voor Bitcoin binnen het huidige financiële stelsel.

Regulering van Bitcoin:

De partij beoogt een balans te vinden tussen het vaststellen van adequate regelgeving en het stimuleren van technologische vooruitgang met betrekking tot Bitcoin.

Ongelimiteerde geldcreatie:

De SGP is kritisch over het massale geldcreatiebeleid van de afgelopen jaren. Ze zien het als een factor die inflatie en schulden bevordert, met negatieve gevolgen voor de economie. De partij erkent dat inflatie is versterkt door meerdere factoren, waaronder de oorlog in Oekraïne en de COVID-19-pandemie.

Geldsysteem:

De SGP gelooft in het behoud van marktmechanismen binnen ons geldsysteem, zoals vraag en aanbod. Ze zijn van mening dat er een toezichthoudende instantie nodig is voor het geldsysteem, maar waarschuwen tegen politieke invloed van dergelijke instanties.

Digitale valuta:

De SGP staat kritisch tegenover vergaande digitalisering van het geldsysteem, of dit nu via cryptocurrencies zoals Bitcoin is of via digitale valuta’s van centrale banken. Ze zijn met name tegen de Central Bank Digital Currency (CBDC), ondanks dat ze sommige potentiële voordelen erkennen.

Visie op natuurlijke hulpbronnen en schaarse middelen:

De SGP erkent dat ongelimiteerde geldcreatie bijdraagt aan de accumulatie van schulden en potentiële uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Ze suggereren dat een beperkte geldhoeveelheid kan leiden tot meer verantwoorde besluitvorming op basis van beschikbare middelen.

Conclusie:

De SGP hanteert een voorzichtige en kritische benadering van de digitalisering van het geldsysteem en de huidige geldcreatiepraktijken. Ze streven naar een evenwichtige benadering die technologische vooruitgang mogelijk maakt, maar binnen de grenzen van verantwoord financieel beleid en met respect voor traditionele marktmechanismen.

Voor een compleet overzicht van alle standpunten en beleidsvoorstellen van de SGP kunt u het volledige verkiezingsprogramma bekijken.

Benieuwd naar de standpunten van andere politieke partijen met betrekking tot Bitcoin, de digitale euro en inflatie? We hebben alle visies en opinies voor u op een rijtje gezet in ons uitgebreide artikel ‘Verkiezingen 2023: Bitcoin, Digitale Euro, Geldcreatie en Inflatie’. Een essentiële leesbeurt, zeker met de verkiezingen om de hoek. Lees hier het volledige artikel.


 

1. Wat is uw partijstandpunt ten aanzien van Bitcoin? Ziet uw partij dit als een legitieme vorm van geld waarmee mensen alledaagse aankopen kunnen doen of meer als een speculatieve activa?

De SGP ziet Bitcoin vooral nog als speculatieve activa, en niet iets waarmee mensen alledaagse aankopen kunnen doen.

2. Hoe wilt uw partij omgaan met de regelgeving omtrent Bitcoin? Moeten er strengere maatregelen komen of moeten er juist meer mogelijkheden worden geboden voor innovatie en het gebruik van bitcoin?

De SGP wilde enerzijds sturen op goede regelgeving maar ook betere bewustwording, zodat Bitcoin ook op de juiste manier en door de juiste gebruikers ingezet kan worden. Maar het kan inderdaad ook bijdragen ook technische vooruitgang.

3. Ziet uw partij potentieel in het gebruik van Bitcoin als een aanvulling op het huidige financiële systeem, en zo ja, op welke manier?

Voorlopig ziet we nog geen concreet potentieel voor Bitcoin in het huidige financiële stelsel.

4. Hoe staat uw partij tegenover het beperkte aanbod van 21 miljoen Bitcoin in contrast met het concept van onbeperkte geldcreatie door centrale banken? Welke beleidsmaatregelen overweegt uw partij om de gevolgen van ongelimiteerde geldcreatie te beheersen en in goede banen te leiden?

De enorme geldcreatie van de afgelopen jaren is de SGP een doorn in het oog. Het jaagt inflatie aan, maar leidt ook tot enorme schulden. We waren en blijven daar kritisch op.

5.) Gelooft uw partij dat de recente langdurige inflatie hoofdzakelijk wordt toegeschreven aan externe factoren, zoals de oorlog in Oekraïne en de COVID-19-pandemie, of is uw standpunt dat de inflatie voornamelijk voortvloeit uit het onbeperkte geldcreatiebeleid van centrale banken gedurende de afgelopen jaren?

Deze oorzaken hebben allemaal geleidt tot hogere inflatie, waarbij ook geldt dat ze elkaar versterkt hebben. Duidelijk is wel dat al voor de oorlog in Oekraïne de inflatie begon te stijgen.

6. Is uw partij voorstander van het voortzetten van een geldsysteem dat wordt beheerd door centrale banken, of is uw visie dat niemand (geen mens/instantie) invloed zou moeten uitoefenen op ons geldsysteem?

Uiteindelijk zitten er in ons geldsysteem ook marktmechanismes, zoals vraag en aanbod. Tegelijk heb je wel een instantie nodig die toeziet op ons geldsysteem. Maar het is niet goed als deze instanties via deze route politiek gaan uitoefenen, dat is de afgelopen jaren soms wel gebeurd.

7. Prefereert uw partij een geldsysteem zoals bijvoorbeeld Bitcoin of een nog te ontwikkelen alternatief, met een vooraf bepaalde maximale hoeveelheid die niet kan worden overschreden, of heeft uw partij eerder vertrouwen in een digitale valuta van centrale banken?

De SGP ziet in ieder geval niets in vergaande digitalisering van ons geldsysteem, met grote invloed van een paar instanties. Dat geldt zowel voor Bitcoin als voor digitale valuta via centrale banken.

8. Hoe denkt uw partij dat Nederland kan profiteren van de groeiende wereldwijde trend van CBDC-ontwikkelingen? Wat zijn de potentiële voordelen voor het Nederlandse financiële systeem?

Ten eerste is de SGP tegen de CBDC. Het is voor ons een oplossing voor een niet-bestaand probleem. Hoewel ook wij wel bepaalde voordelen zien, zoals een meer efficiënt geldsysteem. De nadelen zijn voor ons echter te groot.

9. Beschouwt uw partij ongelimiteerde geldcreatie als een factor die zowel hebzucht aanwakkert als overheden in staat stelt onbeperkte financiële aanspraken te maken, en tevens bijdraagt aan uitputting van natuurlijke hulpbronnen? Is uw partij van mening dat een beperkte geldhoeveelheid eerder leidt tot een betere wereld, omdat het gedwongen besluitvorming op basis van schaarse middelen stimuleert?

Ongelimiteerde geldcreatie wakkert inderdaad schulden aan. Dat is iets wat we de afgelopen tijd gezien hebben, bijvoorbeeld in de EU. Daar is de SGP geen voorstander van.


De Bitcoin Webshop van Nederland & België

Ontdek de nieuwste Bitcoin-literatuur in onze uitgebreide assortiment Bitcoin Boeken! Deze week hebben we verrassende nieuwe Bitcoin-gerelateerde boeken aan ons assortiment toegevoegd, boordevol inzichten, tips en trends om je bitcoin kennis te vergroten. Of je nu een doorgewinterde bitcoin enthousiasteling bent of net begint, bij ons vind je de perfecte bronnen om je te helpen gedijen in de wereld van Bitcoin.

Wil je dieper duiken in de wereld van Bitcoin? Ontdek onze TOP 10 Bitcoin Boeken en verrijk je kennis over deze opwindende digitale valuta. Van beginners tot experts, deze boeken zijn een waardevolle bron voor iedereen die meer wil weten over Bitcoin

Maar dat is nog niet alles! In onze Bitcoin Webshop vind je niet alleen de nieuwste en meest informatieve Bitcoin-boeken, maar ook een schat aan andere unieke Bitcoin-Items en Gifts!

De Top 5 Bitcoin Boeken:

1. De Bitcoin Standaard – Transformeer Je Begrip van Geld
2. Alles gedeeld door 21 miljoen – De Revolutie van 21 Miljoen
3. Dank God voor Bitcoin – de Weg naar Morele Redding
4. De Fiat Standaard – De Overgang van Goud naar Fiat en de Weg naar Bitcoin
5. Het Kleine Bitcoin Boekje – Geschreven door tien auteurs van over de hele wereld

Laat een bericht achter